Kommando duf

Kommando duf

Sedan tidernas begynnelse har man haft ett behov av att se hur mycket upptaget kontra ledigt utrymme det finns på ens enhets diskar, oavsett om det är en dator eller telefon eller om det gäller spinnande hårddiskar, disketter, SSD:er eller minneskort.

Det finns givetvis fina grafiska verktyg för att lösa detta. Både Utforskaren för Windows, Nautilus för GNOME och Finder för Mac har denna funktionalitet.

Men givetvis finns där alternativ. Ett vanligt sådant om man använder Mac eller Linux är starta upp en terminal och köra kommandot df -h (där -h är en växel som betyder att utdatat skall vara läsbart för människor).

Det blir en rätt sammanfattad lista över inte bara de logiska partitionerna utan även över vissa temporära partitioner, även om den kan verka vara lite kaosartad.

Men det finns alternativ, där duf är ett relativt nytt sådant som installeras antingen via pakethanteraren (finns till en stor mängd Linux-distributioner, Windows och Mac) eller från källkod.

Väl installerat så kör man duf och får följande resultat.

Lite prydligare och mer pedagogiskt uppbyggt än df

Källor